สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ส่วนลด 5%
- ค่าทันตกรรม (ค่ายาและ X-Ray)และบริการตรวจฟันฟรี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่าLab

ส่วนลด 20%
- ค่าฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ราคา 880 บาท จากราคาปกติ 1,100 บาท)

ส่วนลด 50%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 14 รายการ (ราคาปกติ 4,800 บาท)
หมายเหตุ : ลดจากราคาปกติเท่านั้น

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเทพธารินทร์