สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา
- โปรแกรม Check up
- โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง ราคา 165,000 บาท
- สลายนิ่วด้วยเครื่อง เหมาจ่าย 50,000 บาท (สอบถามรายละเอียด ณ จุดขาย)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย