สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร
(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ, ค่าดำเนินการด้านเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลไม่ได้ดำเนินการเอง, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์