สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ส่วนลด 5%
- ค่ายา OPD, IPD
- ค่าห้อง IPD
ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมถึงยาสมุนไพรจีน, กลุ่มยาเวชสำอางค์, ยาบางตัวในกลุ่มยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยารักษาโรคไต, ยารักษาโรคมะเร็งและฮอร์โมน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์