สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง, ค่ายา (IPD)

ส่วนลด 5%
ค่ายา (OPD), โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง