สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ คลีนิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นเนล อ่าวนาง

ลด 10%
-ค่าห้อง
-ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพ (Annual Checkup)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
คลีนิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นเนล อ่าวนาง