สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ลด 10%
-ค่าห้อง
-ค่ายา  (ยกเว้นวัคซีน ยานอกบัญชี และยาพิเศษที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล)
-โปรแกรมตรวจสุขภาพแพทย์ทางเลือก(ยกเว้น ค่ายา และโปรโมชั่น)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล