สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ส่วนลด 5%
- ค่ายา ค่าห้อง ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
- รับสิทธิ์ ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาล(HbA1C) ราคาเพียง 19 บาท จากราคาปกติ 470 บาท เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ราคา 2,000 บาท
('ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ค่าเอกซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab) พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ)

KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์