สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์เวชศาสตร์แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ

- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check up - Gen Y Screening Test (ช่วงอายุ 30 - 40 ปี) จำนวน 19 รายการ ราคา 3,990 บาท (ราคาปกติ 12,460 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check up - Gen X Screening Test (ช่วงอายุ 41 - 60 ปี)
ผู้หญิง - จำนวน 27 รายการ ราคา 6,990 บาท (ราคาปกติ 16,080 บาท)
ผู้ชาย - จำนวน 25 รายการ ราคา 6,990 บาท (ราคาปกติ 16,080 บาท)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Check up - Baby Boomer Screening Test (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ผู้หญิง - จำนวน 32 รายการ ราคา 9,990 บาท (ราคาปกติ 19,650 บาท)
ผู้ชาย - จำนวน 31 รายการ ราคา 9,990 บาท (ราคาปกติ 19,650 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

15 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์เวชศาสตร์แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ