สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab ค่ารักษาพยาบาล
- โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 2,500 บาท

ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่ายาพิเศษ และค่าบริการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาล

KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต