สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา (ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ) ค่าแลปที่ทำในโรงพยาบาล
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (annual Checkup)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

15 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง