โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่ Grab

รับ Grab Point x10 เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

หมายเหตุ: คะแนน GrabRewards พิเศษ มีจำนวนจำกัดต่อเดือน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนตามลำดับก่อนหลัง ในกรณีที่ GrabRewards พิเศษหมดแล้ว ลูกค้าจะได้เฉพาะคะแนน GrabRewards ปกติ

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Grab