สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร
- สำหรับบริการทางทันตกรรม (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์)

ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการฉุกเฉิน และค่าบริการรถพยาบาล

KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต