สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลธนบุรี1

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง
- ค่ายา (ยกเว้นเคมีบำบัด)
- แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด "ดูแลหัวใจคุณ ด้วยหัวใจเรา" จากปกติ 8,470 บาท ราคาพิเศษ 4,900 บาท (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)
- แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น Gastroscopy ราคาพิเศษ 9,500 บาท จากปกติ 12,600 บาท (รับบริการได้เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์)
- แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง Colonoscopy ราคาพิเศษ 12,900 บาท จากปกติ 17,000 บาท (รับบริการได้เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์)
- แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง ราคาพิเศษ 22,200 บาท จากปกติ 29,500 บาท (รับบริการได้เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนบุรี1