สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ

» โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุนัข
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard ราคา 2,070 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive ราคา 5,850 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Grand ราคา 6,480 บาท

» โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับแมว
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard ราคา 2,160 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Exclusive ราคา 3,780 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Grand ราคา 5,490 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

15 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ