สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเพท

ส่วนลด 5%
- สำหรับค่า Pet Shop, ฝากเลี้ยงสัตว์

ส่วนลด 10%
- สำหรับค่าผ่าตัด
หมายเหตุ : เมื่อชำระค่ารักษาเต็มจำนวน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสัตว์ไอเพท