สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ เฟซ เซ็นเตอร์

-โปรแกรมยกกระชับใบหน้า Thermage 1,200 Shots ราคา 69,000 บาท(จากราคาปกติ 140,000 บาท)
- ฟรี เลเซอร์ Instant Lifting 2 ครั้ง มูลค่า 6,000 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ : กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
เฟซ เซ็นเตอร์