สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ยกเว้น

KTC 0% นานสูงสุด 6 เดือน
(เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด)

*ยาพิเศษ
ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการผ่อนชำระ 0% ได้

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลไทยนครินทร์