สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ส่วนลด 10 %
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน
- นาน 6 เดือน สำหรับบัตรเครดิต KTC-Samitivej Hospitals เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 ขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยใน
- นาน 4 เดือน สำหรับบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 ขึ้นไป สำหรับผู้ป่วยใน

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์