สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์

ส่วนลด 10%
- ค่าตรวจสารพิษโลหะหนักในเลือด ค่าตรวจภูมิแพ้อาหาร

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์