โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ หวัง เจีย ชา

รับฟรี ไข่รมควัน 1 ที่ มูลค่า 130 บาท
เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป
จำกัด 1 สิทธิ์ /บัตรฯ /โต๊ะ /วัน

1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
หวัง เจีย ชา