โปรร้านอาหารสุดคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ที่ ตำบักฮุ้ง

รับฟรี คอหมูย่าง 1 ที่ มูลค่า 59 บาท
เมื่อทานครบ 600 บาท ขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ

1 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

  • นนทบุรี
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ตำบักฮุ้ง