สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลนครินทร์

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าX-Ray ธรรมดา, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน ค่าผ่าตัด ค่าตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ
เมื่อมียอดชำระ 10,000 บาท ขึ้นไป

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนครินทร์