สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ส่วนลด 5%
ค่าอุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์

ส่วนลด 7.5%
ค่าห้องผู้ป่วยใน,ค่ายา,ค่าแล็บ,ค่าเอกซเรย์

ส่วนลด 10%
สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ส่วนลด 15 %
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม 1-5

ส่วนลด 900 บาท
ตรวจหามะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram with Ultrasound)

(ยกเว้น รายการแล็บ,เอกซเรย์ ที่ส่งทำนอกโรงพยาบาลทุกกรณี โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเสรีรักษ์