สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

-ลด 15% ค่าห้อง
-ลด 5% ค่ายา และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

- ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับ OPD
- ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับ IPD
- ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปสำหรับ IPD

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง