สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ส่วนลด 5%
- ค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร
- ค่ายา ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย
- ทันตกรรม 5 รายการ คือทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน
- ส่วนลด 5% ปฏิบัติการ Lab / X-Ray ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่า lab/x-ray พิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน