สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลวิภาวดี

ส่วนลด 5%
ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab (เฉพาะ IPD), รายการตรวจ Chest X-Ray

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี