โม โม พาราไดซ์ ฉลองครอบรอบ 12 ปี กับบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1 รับทันทีส่วนลด 10%
เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
หรือ แลกรับส่วนลด 25%
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

ต่อที่ 2 TOP FAN TOP FREQUENCY รับของรางวัลรวมมูลค่าว่า 444,320 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาทขึ้นไป บ่อยที่สุด
อันดับที่ 1 – 12 : รับ NEW iPhone 2020 รางวัลละ 1 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 432,000 บาท
อันดับที่ 13 – 32 : รับบัตรรับประทานอาหารชุด All-You-Can-Eat จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 616 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,320 บาท

15 ก.ย. 63 – 15 ธ.ค. 63

ทุกสาขา

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
Mo-Mo-Paradise (โมโมพาราไดซ์)