สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ส่วนลด 20%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอก

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด สำหรับผู้ป่วยใน
- ค่าทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยนอก

ส่วนลด 5%
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด สำหรับผู้ป่วยนอก

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอลเซ็นเตอร์