สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลธนกาญจน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
- แผน A โปรแกรมวัยรุ่น ราคา 800 บาท (ปกติ 980 บาท)
- แผน B โปรแกรมทั่วไป ราคา 1,990 บาท  (ปกติ 2,760 บาท)
- แผน C โปรแกรมสมบูรณ์แบบ ราคา 2,990 บาท (ปกติ 4,420 บาท)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4


1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนกาญจน์