สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคา 1,900 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร