สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง  ค่าอาหาร

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ