สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้องพักผู้ป่วย
- ค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษเฉพาะรายและวัคซีน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร. 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล