สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 5 %
- ค่ายา ค่า Lab
ยกเว้นค่าแพทยและรายการเหมาจ่าย

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ