สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ส่วนลด 25%
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 6 โปรแกรม

ส่วนลด 10%
ค่าห้อง

ส่วนลด 5%
ค่ายา ทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส