ห่วงใยสุขภาพ กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

รับบัตรกำนัล Central เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ และ/หรือสมัครสมาชิกบัตรชีววัฒนะ

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 300 บาท
  สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 400 บาท
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,100 บาท
  สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 1,200 บาท
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 2,000 บาท
  สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP รับบัตรกำนัล Central 2,200 บาท
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 5,000 บาท
  สำหรับบัตรเครดิต KTC-BANGKOK HOSPITAL GROUP รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 5,200 บาท

จำกัดการมอบของสมนาคุณ สูงสุด 1 ชิ้น / 1 เซลส์สลิป / 1 หมายเลขบัตร / วัน

 

20 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ