สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่า Lab ค่ารักษาพยาบาล
- โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคา2,500 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8