สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

ส่วนลด 15%
- ค่าห้อง

ส่วนลด 10%
- ค่ายา

ส่วนลด 10%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ราคามาตรฐานไม่รวมราคาช่วงโปรโมชั่น)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ