เตรียมพร้อมเพื่อลูกน้อย ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1

» รับบัตรกำนัลห้างสรรพสินค้า The Mall เมื่อมีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรตามกำหนด
• รับบัตรกำนัล The Mall มูลค่า 1,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาทต่อเซลส์สลิป หรือ
• รับบัตรกำนัล The Mall มูลค่า 2,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

วิธีการรับสิทธิ์ผ่าน SMS
โดยพิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) โดยจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิรับของสมนาคุณ

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพญาไท 1