สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ Lap ที่ทำในโรงพยาบาล
- โปรแกรม Happy Hour ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร (10 รายการ) ราคา 1,500 บาท จากราคาปกติ 3,020 บาท
โทรสอบถามได้ที่: 02-033-2900 ต่อ 3349
หมายเหตุ : ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอกซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ(Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

15 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ