สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ สุพรีม ไอเลสิค คลินิก สีลม

- รับสิทธิการรักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค (iLASIK) ในราคา 78,000 บาท จากราคาปกติ 100,000 บาท/2 ตาในวันเดียวกัน
- รับสิทธิการรักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค เอชดี (iLASIK HD)ในราคา 99,000 บาท จากราคาปกติ 120,000 บาท/2 ตาในวันเดียวกัน

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
สุพรีม ไอเลสิค คลินิก สีลม