รับสิทธิ์ 2 ต่อ เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง www.msig-thai.com/ktc
โดยระบุรหัสโปรโมชั่น“15KTCMSIG

รับสิทธิ์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1
รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2
รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
• เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 500 – 999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
• เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ 1,000 – 1,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ
• เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท

เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ แบบรายปี/ผู้เดินทาง รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

 
 

15 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

หมายเหตุ :

  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)