สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ อินเตอร์

ส่วนลด 50%
- โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง ค่ายา ค่าทันตกรรม

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ อินเตอร์