สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ส่วนลด 5%
- ค่ายา ค่าห้อง ค่าวิเคราะห์โรค ค่าทันตกรรม ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ์วิทยา ค่าเอกซเรย์ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ยกเว้นค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ค่ายา ที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลราชพฤกษ์