สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง,ค่ายา,ค่าแล็บ(ยกเว้นแล็บพิเศษ),ค่าเอกซเรย์ (ยกเว้นค่าเอกซเรย์พิเศษ) และค่าเวชภัณฑ์
- โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 2,390 บาท(ชาย)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 2,790 บาท(หญิง)
- ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram with Ultrasound ราคา 2,500 บาท
- ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก Bone Dentsity ราคา 1,500 บาท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ