สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลบางโพ

ส่วนลด 5%
- ค่าห้อง ค่ายา
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ Special Wellness Package 16 รายการ ราคา 2,020 บาท

ยกเว้นรายการส่งเสริมการขาย (แพ็กเกจ,โปรโมชัน)

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางโพ