สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุโขทัย

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง, ค่ายา

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลรวมแพทย์ สุโขทัย