สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

ส่วนลด 10%
- ค่ายา ค่าแล็ป (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ แล็ปพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ทันตกรรม 5 รายการ : อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

หมายเหตุ : สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC INFINITE, KTC WORLD REWARDS, KTC SIGNATURE, KTC - BGH CO-BRANDED และ KTC PLATINUM ทุกประเภท

ผ่อนชำระ KTC PHONE 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน
โทร 02 123 5000 กด 4

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)