สิทธิพิเศษ 3 ต่อ สำหรับประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ :
ส่วนลด 10%, บัตรกำนัล Starbucks และผ่อนชำระ 0% 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ของบมจ. อาคเนย์ประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.segroup.co.th/ktc รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

ต่อที่ 1 : ส่วนลด 10% สำหรับสมาชิก โดยกรอก Promotion Code KTC10 เพื่อรับส่วนลดทันที
ต่อที่ 2 : รับบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) สูงสุด 300 บาท ต่อกรมธรรม์ (โดยไม่ต้องกรอก Promotion Code) ตามแบบประกัน ดังนี้
      -   แบบประกันประเภท 2 : Max 2+, Max 2+ More  รับบัตรกำนัล 300 บาทต่อกรมธรรม์
      -   แบบประกันประเภท 3 : Super 3+, Super 3+ Extra  รับบัตรกำนัล 200 บาทต่อกรมธรรม์
      -   แบบประกันประเภท 3 : Best Deal 1 รับบัตรกำนัล 100 บาทต่อ กรมธรรม์
ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0% นาน 6 เดือน สำหรับประกันภัยที่ร่วมรายการ

 

22 May 19 - 31 Dec 19

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
อาคเนย์ประกันภัย