สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลด 10%
- ค่าห้อง
- ค่ายา
ยกเว้นยาพิเศษ และทันตกรรม ขูด อุด ถอน

หรือ สิทธิประประโยชน์อื่นๆ
1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 16 รายการ ราคาพิเศษ 1,900 บาท
2. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram with U/S Breast ราคาพิเศษ 3,300 บาท

หมายเหตุ :
- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
- สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

ผ่อนชำระ KTC 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

 
 

1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล